You are here

The Good Growth Plan – nasz plan na rzecz zrównoważonego rozwoju

Problem zapewnienia żywności szybko rosnącej populacji jest bezspornym faktem. Codziennie na świecie przybywa niemal 200 tysięcy osób do wykarmienia, a jednocześnie coraz większy obszar ziemi uprawnej ulega erozji. Wielu ludzi produkujących żywność żyje w biedzie, a różnorodność biologiczna zanika. Pomoc rolnikom w walce z tymi wyzwaniami to część naszej misji i kluczowy element strategii rozwoju firmy Syngenta.

Mamy plan, jak sprostać tym wyzwaniom – to The Good Growth Plan. Jego celem jest promowanie zrównoważonego rolnictwa i wzmacnianie działalności Syngenty poprzez realizację sześciu zobowiązań do 2020 roku:

Do 2020 r. podnieść średnią wydajność największych światowych upraw o 20%, nie zwiększając zużycia wody, gleby i innych zasobów

Poprawić urodzajność 10 milionów hektarów ziemi uprawnej będącej na krawędzi degradacji

Zwiększyć bioróżnorodność 5 milionów hektarów ziemi uprawnej

Dotrzeć do 20 milionów małych gospodarstw i umożliwić im podniesienie wydajności o 50%

Przeszkolić w zakresie bezpieczeństwa pracy 20 milionów osób zatrudnionych w rolnictwie, szczególnie w krajach rozwijających się

Dążyć do zapewniania uczciwych warunków pracy na każdym etapie łańcucha dostaw

Nasze działania w Polsce koncentrują się na poprawie wydajności upraw, poprawie różnorodności biologicznej oraz zwiększeniu bezpieczeństwa przy stosowaniu środków ochrony roślin.
 
Inicjatywą wpisującą się w zobowiązanie zwiększenia wydajności upraw jest Akademia Jęczmienia Hybrydowego. Jest to nowoczesna platforma internetowa, służąca do wymiany wiedzy i opinii, stworzona dla obecnych i przyszłych plantatorów jęczmienia hybrydowego Hyvido™ firmy Syngenta.

Naszym sztandarowym projektem wspomagającym bioróżnorodność w Polsce jest Operation Pollinator, czyli Akcja na rzecz Owadów Zapylających. Akcja cieszy się uznaniem nie tylko rolników, ale również pszczelarzy. W latach 2016-2019 w jej ramach dostarczyliśmy łącznie ponad 22 tony nasion roślin atrakcyjnych dla zapylaczy, których wysianie zaowocowało stworzeniem niemal 2000 ha kwitnących pól. Nasiona dostępne są również w naszym programie lojalnościowym AgriClub.

Realizując zobowiązanie w obszarze poprawy bezpieczeństwa dbamy o edukację rolników poprzez program Rolnictwo Odpowiedzialne, w ramach którego prowadzimy stronę internetową, szkolenia i konkursy edukacyjne na temat bezpiecznego i racjonalnego stosowania środków ochrony roślin.

Dodatkowo, prezentujemy dobre praktyki rolnicze na otwartej dla zwiedzających farmie Interra. Jest to modelowe gospodarstwo sadownicze położone w Lewiczynie koło Grójca, gdzie we współpracy z jego gospodarzami wdrożono rozwiązania mające na celu zwiększyć produktywność farmy przy jednoczesnej poprawie różnorodności biologicznej oraz ochronie pracowników i środowiska.

Więcej informacji na temat działań firmy Syngenta na rzecz zrównoważonego rozwoju znajduje się na stronie www.goodgrowthplan.com

Zachęcamy również do zapoznania się z Raportem nt. postępów w realizacji  The Good Growth Plan:

Raport z realizacji w roku 2019

The Goog Growth Plan - realizacja naszych zobowiązań