You are here

Prezentacja nowości Syngenta na niemieckich Dniach Pola „DLG Feldtage”

Aktualności Produkty
21.07.2016

Ponad 23 tysiące osób związanych z rolnictwem odwiedziło w dniach 17-19 czerwca 2014 organizowany co dwa lata DLG Feldtage (Dzień Pola DLG /Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft - Niemieckie Towarzystwo Rolnicze).

Prezentacja nowości Syngenta na niemieckich Dniach Pola „DLG Feldtage”

W tym roku wystawę zlokalizowano w Bernburg, Saksonia-Anhalt.

Spośród gości z ponad 42 krajów, Polacy stanowili jedną z najliczniejszych ekip. Były to zorganizowane grupy m.in. czytelników Top Agrar z zespołem redakcyjnym, redakcja Nowoczesnej Uprawy, klienci Ampol Merol z doradcami oraz liczni przedstawiciele dystrybucji (Agricola, Ampol-Merol, Chemirol, Dalgety, HaGe Osadkowski-Cebulski, OsadkowskiRaiffeisen).

Na stoisku Syngenta, na pytania zwiedzających odpowiadali Paweł Głowicki i Zygmunt Król (zboża) oraz Jerzy Grzesiek, Łukasz Bojkowski i Marcin Kosmal (rzepak i buraki cukrowe).

W kontekście narastającej kwestii kiły kapusty i jej zapobiegnia w rozmowach o rzepaku dominowały nowości odmianowe - SY Saveo, SY Alister. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się także nowy fungicyd Symetra 325 SC (125 g/l izopirazam 200 g/l azoksystrobina),gdzie większość pytań dotyczyła szczegółów technicznych oraz dostępności środka w Polsce.

Oprócz nowych rozwiązań w uprawie rzepaku, odwiedzjący stanowisko Syngenta, mieli okazję poznać kolekcję nowych odmian ozimego jęczmienia hybrydowego Hyvido oraz całej technologii uprawy tej rośliny, jak i odmian pszenicy ozmiej. Należy zwrócić uwagę, iż kolekacja odmian roślin zbożowych zawierała produkty, które w sezonie 2014/2015 będą wprowadzane również w Polsce. Należą do nich: odmiany jęczmienia hybrydowego Wootan i Galation, a także odmiany pszenicy ozimej Gordian oraz Desamo.

W rozmowach z uczestniczącymi w imprezie rolnikami powtarzały się także pytania potwierdzające duże zainteresownie ciągłym zwiększaniem wydajności upraw.

Prezentacja nowości Syngenta na niemieckich Dniach Pola „DLG Feldtage”

Prezentacja nowości Syngenta na niemieckich Dniach Pola „DLG Feldtage”

Prezentacja nowości Syngenta na niemieckich Dniach Pola „DLG Feldtage”