You are here

Arnold F1 - generatywna podkładka = szybkie tempo wzrostu

Odporności: HR: ToMV 0-2 / V / Fol 1-2 / For / Ff 1-5; IR: M / Pl

Zalety:

  • wysoki udział dobrej jakości roślin przeznaczonych do szczepienia
  • generatywny charakter wzrostu na początku produkcji oraz silny wigor w okresie lata
  • wyrównana wielkość i kształt owoców na początku uprawy oraz w ciągu całego sezonu