You are here

SY Alister – pierwsza rejestracja odmiany odpornej na kiłę kapusty w Polsce!

Aktualności Produkty
03.02.2014

W dniu 30 stycznia, decyzją COBORU została zarejestrowana odmiana rzepaku ozimego SY Alister. Należy podkreślić, że jest to pierwsza odporna na kiłę kapusty odmiana, która została wpisana do krajowego rejestru.

Kiła kapusty to narastający problem w uprawie rzepaku w Polsce. Nie ma na dzisiaj metod całkowitego zwalczania choroby, dlatego należy podejść do jej ograniczania w sposób kompleksowy. Najważniejsze czynniki ograniczające to odpowiedni płodozmian, właściwa agrotechnika, regulacja odczynu gleby oraz wybór odmian odpornych.

SY Alister to ciekawy wybór szczególnie dla gospodarstw, w których pojawia się problem kiły.

Odmiana szczególnie dobrze sprawdza się na polach porażonych. W latach 2012 oraz 2013 firma Syngenta badała odmianę SY Alister w kilkunastu lokalizacjach w Polsce, w warunkach porażenia kiłą. Doświadczenia łanowe prowadzone były głównie w województwie warmińsko – mazurskim (gdzie problem kiły kapusty jest szczególnie poważny) oraz pomorskim. Odmiana uzyskiwała wysokie rezultaty plonowania, zarówno w porównaniu z odmianami bez genu odporności, jak i przy porównaniu z odmianą odporną (zob. wykres).

Warto podkreślić, że w doświadczeniach rejestrowych oraz porejestrowych w Niemczech, SY Alisteruzyskał najwyższy plon wśród odmian odpornych na kiłę. Doświadczenia te były prowadzone na glebach nieporażonych. W badaniach rejestrowych w Polsce SY Alister porównywany był wyłącznie z odmianami bez genu odporności, plonując na wysokim poziomie.

Poza odpornością, odmiana posiada szereg dodatkowych atutów z punktu widzenia agrotechniki. SY Alister jest odmianą o:

  • wysokiej zimotrwałości,

  • wczesnym terminie kwitnienia i średnio-wczesnym terminie dojrzewania

Rzepak SY Alister odmiana kiłoodporna - plony