You are here

Zenon F1

Zenon F1 - wysoki plon i długie przechowywanie 


Cechy odmiany:

  • okres wegetacji 130 - 140 dni
  • wysoki plon
  • doskonałe przechowanie
  • odporność na fuzarium
  • stabilne plonowanie w różnych warunkach uprawy
  • doskonała struktura wewnętrzna
  • silny wigor i zdrowotność roślin
  • przechowanie nawet do końca maja