You are here

Wspólna konferencja IOR PIB oraz Syngenta

14 maja w Centrum Kongresowym IOR-PIB przy ul. Władysława Węgorka w Poznaniu odbyła się konferencja na temat „Integrowana ochrona rzepaku przed chorobami z uwzględnieniem kiły kapusty”.

Konferencja była wspólną inicjatywą Syngenta oraz zespołu prof. Marka Korbasa z Zakładu Mikologii IOR-PIB. Tematyka dotyczyła dwóch głównych tematów – wpływu „Ustawy o środkach ochrony roślin” z 8 marca 2013 oraz przewidzianej do wprowadzenia od stycznia 2014 Integrowanej Ochrony Rzepaku na praktykę ochrony rzepaku przed chorobami oraz problemu kiły kapusty w rzepaku. Zwłaszcza drugi temat wywołał duże zainteresowanie – padały pytania i komentarze, co świadczy o rosnącej wśród rolników świadomości zagrożenia kiłą kapusty.

W konferencji, poza światem nauki i rolnikami, uczestniczyli przedstawiciele producentów oleju rzepakowego i instytucji związanych z rzepakiem, m. in. mgr Jacek Broniarz, główny specjalista ds. oceny odmian rzepaku w COBORU, dr Henryk Woś z Hodowli Roślin Strzelce , a także przedstawiciele ZT Kruszwica i ADM Szamotuły.

Licznie dopisała prasa – pojawili się przedstawiciele prawie wszystkich głównych tytułów branżowych: Agroserwis, Agrotechnika, Farmer, Nasza Rola, Nowoczesna Uprawa, Raport Rolny, Top Agrar, Tygodnik/Poradnik Rolniczy, a także portali internetowych, np. Agrofoto.

Konferencja składała się z dwóch części – prezentacji zespołu prof. Korbasa oraz części prowadzonej przez prelegentów Syngenta. Moderatorami spotkania byli prof. Korbas, IOR-PIB oraz Jerzy Grzesiek, Technical Crop Expert, Syngenta.

Na początku, prof. Korbas, wychodząc od ustawy o integrowanej ochronie, omówił najważniejsze choroby rzepaku (w tym kiłę kapusty) oraz sposoby walki z nimi, zarówno chemiczne, jak i niechemiczne. Następnie mgr Agnieszka Perek krótko omówiła biologię pasożyta Plasmodiophora brassicae, pokazując wyraziste przykłady objawów oraz zdjęcia zarodników w mikroskopowym zbliżeniu. Dr Ewa Jajor omówiła przyczyny rozprzestrzeniania choroby i skutki, jakie powoduje w uprawie rzepaku, a prof. Korbas zakończył ten blok podpowiadając, jak ograniczać jej występowanie.

Przed przerwą kawową ogłoszono konkurs, w którym można było wygrać dwie jednostki siewne: SY Kolumb oraz SY Alister – nowej odmiany Syngenta – z odpornością na kiłę kapusty. Po przerwie kawowej inż. Adam Paradowski mówił o zwalczaniu chwastów ze szczególnym uwzględnieniem chwastów kapustowatych oraz dodatkowym efekcie ograniczenia kiły kapusty, poprzez ich zwalczanie jako żywicieli sprawcy choroby. Poruszył też kwestię przewagi zabiegów jesiennych, a w szczególności doglebowych, pod względem skuteczności przeciwko chwastom w ogóle i kapustowatym w szczególności.

W integrowaną ochronę znakomicie wpisuje się wykorzystanie systemów ostrzegania przed agrofagami – dr Andrzej Bruderek, Field Expert Syngenta, zaprezentował zebranym system Infopole – cotygodniowe raporty przez cały okres wegetacji dotyczące poziomu zagrożeń ze strony agrofagów rzepaku , zbóż i kukurydzy z możliwością sprawdzenia aktualnego stanu zagrożenia tych upraw w swoim regionie. Od tego sezonu, można to zrobić bez potrzeby logowania się, wystarczy wejść na stronę Syngenta w zakładkę Serwis/Infopole i wpisać kod pocztowy swego regionu.

Z kolei Łukasz Bojkowski przedstawił ofertę nowych odmian rzepaku Syngenta, w tym odmianę SY Alister z odpornością na kiłę kapusty i najwyższym plonie wśród dostępnych odmian odpornych, SY Saveo z palety nowych odmian, a także wspomniał o najpopularniejszej odmianie Syngenta – SY Kolumb, która posiada wyjątkowe zdolności regeneracyjne (ważna cecha w warunkach trudnej zimy).

Jerzy Grzesiek mówił o jesiennych zabiegach przygotowujących rzepak do zimy, w tym przede wszystkim o jesiennym zwalczaniu chwastów i regulacji roślin, jako sposobach na poprawę przezimowania. Poruszył też temat zabiegów wiosennych w warunkach tegorocznej, opóźnionej wegetacji. Wywiązała się ciekawa dyskusja, która potoczyła się w kierunku różnych tematów związanych z rzepakiem – stosowaniu regulatorów wzrostu tej wiosny, desykacji i sklejania, stosowania chlomazonu w jesiennej ochronie przed chwastami, a niekiedy bardzo specjalistycznych, np. różnic w źródłach odporności u poszczególnych odmian.

Uczestnicy podkreślali innowacyjność formuły spotkania, poświęconego jednej uprawie, jednemu tematowi, ale poruszanego nie z punktu widzenia firmy – organizatora spotkania, ale spojrzenia szerszego, kształtowanego w toku dyskusji niezależnych znawców tematu. Okazało się też, że rolnicy-praktycy stawiają czoła trudnościom, które mogą stanowić inspirację do dalszych badań dla świata nauki, co otwarcie przyznał prof. Korbas po jednym z pytań wiodącego producenta rzepaku z terenu południowo-zachodniej Polski.

Wszyscy uczestnicy otrzymali w materiałach broszurę wydaną we współpracy specjalistów IOR oraz Syngenta „Kiła kapusty – narastający problem w uprawie rzepaku”.

Miłym akcentem, czyli wręczeniem nagród, tym, którzy prawidłowo rozwiązali podchwytliwe konkursowe pytania, zakończyliśmy konferencję.