You are here

Wprowadzenie na rynek nowego produktu fungicydowego – Seguris 215 SC

W dniu 9 stycznia 2013 roku, miało miejsce wyjątkowe wydarzenie – prezentacja nowego produktu fungicydowego Syngenta - SEGURIS® 215 SC 


Wprowadzenie na rynek nowego produktu fungicydowego – Seguris 215 SC

W dniu 9 stycznia 2013 roku, w ciekawej scenerii historycznych murów fortu Sokolnickiego
w Warszawie, miało miejsce wyjątkowe wydarzenie – prezentacja nowego produktu fungicydowego Syngenta - SEGURIS® 215 SC. Głównym celem, dla którego zostało zorganizowane spotkanie, było przybliżenie informacji oraz szczegółowe zaprezentowanie najnowszego osiągnięcia prac badawczych, jakim jest innowacyjny produkt SEGURIS.

To bardzo charakterystyczne, historyczne miejsce, jakim jest budowla obronna fortu, było idealnym miejscem spotkania dla przedstawicieli dystrybucji, prasy oraz nauki, ze względu na fakt, iż podczas konferencji wiele czasu poświęcono właśnie tematyce „obrony”- lecz tym razem przed zgubnym wpływem patogenów zbożowych na plon i zysk producentów zbóż.

Premiera nowego produktu była bardzo widowiskowa i interesująca. Forma prezentacji ściśle nawiązywała do najnowszych osiągnięć technologicznych. Ogromne ekrany, dźwięk przestrzenny, forma prezentacji 3-D, nie pozostawiały żadnych złudzeń, że mamy do czynienia z najwyższym stopniem zaawansowania technologicznego. 

Zgodnie z teorią podwójnego wiązania, czy też działania ‘ podwójnej mocy’, podczas prezentacji Seguris połączone zostały ze sobą dwa jakże istotne elementy:  profesjonalnie przygotowana prezentacja i  innowacyjna technika jej przekazu. Tematyka spotkania wywołała duże zainteresowanie wśród uczestników spotkania, wiele omawianych aspektów było żywo dyskutowane w czasie kuluarowych rozmów.

SEGURIS to nowy preparat oparty na substancji izopirazam otwierający nową erę fungicydów należących do grupy SDHI. Wprowadzenie preparatu niesie ze sobą wytyczenie nowych standardów w ochronie przed najważniejszymi chorobami górnych liści i kłosa, takich jak septoriozy, rdze i wiele innych.

W czasie spotkania wielokrotnie wracano do głównego przekazu produktu: Seguris wyróżnia się wysoką skutecznością oraz długotrwałym efektem zabezpieczenia przed powtórnymi infekcjami. Wykazano, że fungicyd  wyraźnie wpływa na poprawę plonowania zbóż, nie tylko poprzez ograniczenie negatywnego wpływu patogenów grzybowych, ale również dzięki zmianom w zarządzaniu procesami energetycznymi w roślinie.