You are here

Większy plon i większa stabilność plonu

Udział odmian hybrydowych jęczmienia Hyvido i tym samym jego znaczenie rynkowe silnie zwiększyło się w ciągu kilku lat od wprowadzenia na rynek. Jęczmień hybrydowy wykazuje przewagę nad odmianami konwencjonalnymi zarówno pod względem produkcyjności jak i stabilności

plonów. Różnica ta występuje tym wyraźniej, im lepiej system uprawy jest dostosowany do szczególnej dynamiki wzrostu odmian hybrydowych.

Decydujący wpływ na osiągane rezultaty ma proste dostosowanie konwencjonalnej techniki produkcji, które pozwala na pełne wykorzystanie potencjału genetycznego hybrydowego jęczmienia ozimego. Ozimy jęczmień hybrydowy osiąga wprawdzie bardzo dobre wyniki w oficjalnych badaniach już

przy zastosowaniu konwencjonalnych warunków uprawy, jednak w praktyce i przy zastosowaniu techniki produkcji zoptymalizowanej pod kątem wymagań odmian hybrydowych, są one jednak wyraźnie lepsze (patrz również str. 5).