You are here

Większa efektywność przyswajania azotu

Badania zdolności przyswajania składników pokarmowych wykazały wyraźną przewagę hybrydowych odmian jęczmienia Hyvido nad odmianami populacyjnymi. W celu symulacji sytuacji ekstremalnych, w latach 2008– 2011 prowadzono doświadczenia na poletkach bez nawożenia, na których odmiany hybrydowe Hyvido wykazały o ok. 10% wyższą efektywność przyswajania azotu.