You are here

Krótka, zdrowa i stabilna 


PAMIER (A) – jest pszenicą jakościową, która cechuje się bardzo dobrą zdrowotnością i stabilnym plonem. Dzięki swoim walorom jakościowym ziarna jest doskonałym surowcem dla młynów.

Pszenica ozima – Pamier (A)

 • odpowiednia do uprawy w różnych regionach i różnych terminach siewu
 • nadaje się do siewu po kukurydzy
 • krótkie i stabilne źdźbło
 • doskonały profil odpornościowy
 • dobre plony
 • duża odporność na fuzariozę

 

Pamier – duża odporność na fuzariozę oraz dobra zimotrwałość


Źródło: Bundessortenamt, Lista Opisowa Odmian 2014, Blatt für Sortenwesen 07/2014
Ocena zimotrwałości 6 wg Bundessortenamt (BSA) jest w przybliżeniu odpowiednikiem oceny 4 wg skali COBORU.

Profil odmiany

Plon (zbiór 2013, 2014)
poziom A1 średni do dużego
poziom A2 średni do dużego
Cechy rolniczo-użytkowe
termin kłoszenia średni
termin dojrzewania średni
wysokość roślin niska
zimotrwałość średnia do dobrej
odporność na wyleganie duża do bardzo dużej
Parametry jakościowe ziarna
zawartość białka średnia
liczba opadania duża do bardzo dużej
wskaźnik sedymentacyjny SDS średni do dużego
wydajność ogólna mąki duża

Źródło: Bundessortenamt, Lista Opisowa Odmian 2014
poziom A1 – bez fungicydów i regulatora wzrostu, poziom A2 – ochrona fungicydowa i regulacja wzrostu

Odporność na choroby

Wzorzec: Elixer, Pionier, Rumor; Bundessortenamt

Zalecenia agrotechniczne

STANOWISKO I WARUNKI UPRAWY

 • sprawdza się na różnych stanowiskach (również o mniejszych opadach)
 • wyjątkowa elastyczność terminu siewu
 • sprawdza się w siewie po kukurydzy, w mulcz i bezpośrednio w ściernisko
   

TERMIN I NORMA WYSIEWU

Połowa września do końca listopada, w zależności od rejonu uprawy

 • wczesny 250–280 kiełkujących ziaren/m2
 • optymalny 330–380 kiełkujących ziaren/m2
 • opóźniony 400–450 kiełkujących ziaren/m2
   

NAWOŻENIE AZOTEM

Poziom nawożenia w zależności od fazy rozwojowej, zasobności gleby, stanowiska i spodziewanych plonów:

 • krzewienie BBCH 21–25 40–80 kg N/ha
 • strzelanie w źdźbło BBCH 31–32 35–70 kg N/ha
 • początek kłoszenia BBCH 49–51 50–100 kg N/ha