You are here

Pomidory polowe

Program ochrony pomidora polowego


Środki ochrony roślin


Fungicydy

Carial Star 500 SC

Środek grzybobójczy w formie koncentratu stosowany zapobiegawczo w zwalczaniu chorób...

Fungicydy

Revus 250 SC

Środek grzybobójczy w formie zawiesiny do stosowania głównie zapobiegawczego i...

Fungicydy

Ridomil Gold MZ Pepite 67,8

Środek grzybobójczy w formie granul stosowany zapobiegawczo w okresie intensywnego...

Fungicydy

Amistar 250 SC

Środek grzybobójczy w formie koncentratu stosowany zapobiegawczo w zwalczaniu chorób...

Fungicydy

Switch 62,5 WG

Środek grzybobójczy w formie koncentratu granul stosowany w zwalczaniu oraz...

Fungicydy

Scorpion 325 SC

Środek grzybobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o...

Katalogi


Kontakt