You are here

Cebula

Program ochrony cebuli


Środki ochrony roślin


Herbicydy

Fusilade Forte 150 EC

Środek chwastobójczy w formie koncentratu przeznaczony do selektywnego zwalczania...

Fungicydy

Ridomil Gold MZ Pepite 67,8

Środek grzybobójczy w formie granul stosowany zapobiegawczo w okresie intensywnego...

Insektycydy

Karate Zeon 050 CS

Środek owadobójczy i przędziorkobójczy w formie koncentratu przeznaczony do zwalczania...

Fungicydy

Scorpion 325 SC

Środek grzybobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o...

Fungicydy

Amistar Opti 480 SC

Środek grzybobójczy w formie koncentratu stosowany zapobiegawczo w zwalczaniu chorób...

Fungicydy

Switch 62,5 WG

Środek grzybobójczy w formie koncentratu granul stosowany w zwalczaniu oraz...

Fungicydy

Amistar 250 SC

Środek grzybobójczy w formie koncentratu stosowany zapobiegawczo w zwalczaniu chorób...

Herbicydy

Boxer 800 EC

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. Jest...

Katalogi


Kontakt