You are here

Amistar

Fungicyd Amistar Gold - właściwości

Silne punkty fungicydu Amistar® Gold

Mechanizmy działania

Difenokonazol: szybko wnika i aktywnie przemieszcza się w roślinie. Działanie interwencyjne, gromadzi się w warstwie woskowej przez co ma wydłużone działanie.

Azoksystrobina: strobiluryna o działaniu zapobiegawczym tworząca ochronę przed różnymi chorobami w długim okresie czasu.

Zaawansowana Technologia AMISTAR

Amistar Gold to idealnie zrównoważona formuła, zawierająca Technologię AMISTAR, opracowana dla ochrony fungicydowej rzepaku.

Wysoka skuteczność

Optymalny skład pozwala na stosowanie jednego środka bezpiecznie i skutecznie.

Optymalizacja kosztów

Amistar Gold dzięki wysokiej wydajności preparatu pozwala na maksymalny zwrot z inwestycji.

Fungicyd Amistar Gold – żółknięcie roślin

Przedwczesne dojrzewanie roślin rzepaku  porażonych przez Sclerotinia sclerotiorum  – sprawcę zgnilizny twardzikowej – żółknięcie roślin

 

Fungicyd Amistar Gold - Sklerocjum grzyba

Sklerocjum grzyba Sclerotinia sclerotiorum

 

Fungicyd Amistar Gold - Zgnilizna twardzikowa

Zgnilizna twardzikowa – objawy na łodydze

Profil produktu Amistar Gold® 250 SC

Substancje czynne: difenokonazol – 125 g/l, azoksystrobina – 125 g/l
Uprawy: rzepak ozimy, burak cukrowy
Termin stosowania:

RZEPAK: okres kwitnienia najlepiej w połowie lub pod koniec kwitnienia łącznie ze zwalczaniem szkodników łuszczynowych.

BURAK: okres od zwarcia rzędów do max 35 dni przed zbiorem. I zabieg zwykle od końca czerwca dalej w odstępach co 21 dni

Spektrum działania:

RZEPAK = zgnilizna twardzikowa

BURAK = chwościk buraka

Zarejestrowana dawka: 1 l/ha; zalecana dawka 0,6 – 1 l/ha. Niższa dawka tylko w mieszaninach lub technologii 2-zabiegowej

Program ochrony rzepaku

Program ochrony buraka