You are here

FAO 220
Eksplozja plonu

Cechy odmiany

  • toleruje wczesne siewy i gleby wolniej nagrzewające się wiosną
  • doskonała na wcześniejsze zbiory
  • duży potencjał plonowania, także w zmiennych warunkach pogodowych
  • wysoka zawartość skrobi w ziarnie
  • wysokie rośliny o dużej biomasie

Charakterystyka kolby

kolba typu
flex
ziarno typu
flint

Zalecana obsada i gleba

  • 80 000–85 000 szt./ha
  • wszystkie kompleksy glebowe

Wyniki doświadczeń

Plon i wilgotność ziarna, badania COBORU 2016 zlecone przez Syngenta, 4 lokalizacje w całym kraju