You are here

FAO 230-240
Ładuje energią

Cechy odmiany

  • wysoki plon zielonej i suchej masy nawet w trudnych warunkach gelbowych i klimatycznych
  • duże zdolności adaptacyjne do zmiennych warunków
  • stabilność w plonowaniu na przestrzeni lat
  • wysoki plon i zawartość suchej masy
  • duże, silnie ulistnione rośliny, mocny „stay green”
  • duży udział kolb i wysoki plon ziarna

Zalecana obsada i gleba

  • kiszonka: 80 000-90 000 szt./ha
  • ziarno: 75 000-85 000 szt./ha
  • wszystkie rodzaje gleb

Charakterystyka kolby

kolba typu
flex
ziarno typu
flint/dent

Wyniki doświadczeń

Plon świeżej i suchej masy – doświadczenia COBORU 2016

Plonowanie i wilgotność ziarna, badania COBORU 2016 zlecone przez Syngenta, 4 lokalizacje w całym kraju