You are here

FAO 240
Do boju o energię VEM

Cechy odmiany

Typ: mieszaniec pojedynczy
Kierunek użytkowania: kiszonka, ziarno

  • mieszaniec z grupy POWERCELL o wyjątkowej strawności ścian komórkowych
  • wysoka jakość kiszonki o dużej koncentracji energii VEM
  • odmiana o wcześniej dojrzewających kolbach a jednocześnie długo zielonych roślinach
  • duża elastyczność zbioru na kiszonkę
  • możliwość uprawy na ziarno

Charakterystyka kolby

31 nasion
w rzędzie
14 rzędów
kolba typu fix
ziarno typu
flint/semiflint

Zalecana obsada i gleba

  • 80 000-90 000 szt./ha
  • wszystkie rodzaje gleb

Wyniki doświadczeń

Analiza jakościowa kiszonki, doświadczenia ścisłe Syngenta 2012-2013

Plon SY Vemstar - doświadczenia Syngenta 2015

Ryszard Samborowski
Syngenta Polska Sp. z o.o.

Jako odmiana z grupy POWERCELL ma wyjątkowo wysoką strawność i zawartość energii. Dodatkowo ma wydłużony termin przydatności do zbioru na kiszonkę. Odmiana daje dużą elastyczność w doborze stanowisk glebowych. Doskonale adaptuje się na glebach lżejszych.