You are here

FAO 240
Przełom w wydajności

Cechy odmiany

  • wyjątkowa strawność kiszonki
  • wysokie rośliny, dobry „stay-green”
  • bardzo dobry wzrost wiosenny (wigor)
  • dobra tolerancja na suszę, Fusarium i głownię

Zalecana obsada i gleba

  • kiszonka: 90 000 - 95 000 szt./ha
  • ziarno: 80 000 - 85 000 szt./ha
  • adaptuje się do wszystkich rodzajów gleb

Charakterystyka kolby

kolba typu
fix
ziarno typu
flint

Wyniki doświadczeń

Analiza jakościowa surowca kiszonkarskiego, GR Polanowice, 2013

Plon ziarna, 6 lokalizacji Syngenta 2013