You are here

FAO 220-230
Szczęśliwych plonów ziarna

Plon SY Talisman 2017

Plon SY Talisman 2016

Wyniki doświadczeń

Plon ziarna, porejestrowe badania COBORU 2017

Plon ziarna, oficjalne wyniki doświadczeń COBORU 2016

Plonowanie i wilgotność ziarna, badania COBORU 2016 zlecone przez Syngenta, 4 lokalizacje w całym kraju

Cechy odmiany

Typ: mieszaniec pojedynczy
Kierunek użytkowania: ziarno

  • lider plonu ziarna w grupie wczesnej – numer 1 w Polsce, Niemczech i Austrii
  • według punktacji BSA odmiana uzyskała najwyższą ocenę plonowania: 9 punktów (BSA: Bundessortenamt – niemiecka jednostka rejestracyjna, odpowiednik COBORU)
  • stabilne plonowanie na przestrzeni lat, również w warunkach stresu
  • polecana na wczesne siewy
  • dobrze znosi stanowiska wolniej nagrzewające się wiosną

Charakterystyka kolby

28 nasion
w rzędzie
16 rzędów
kolba typu fix
ziarno
typu flint

Zalecana obsada i gleba

  • 80 000-85 000 szt./ha
  • stanowiska dobre i bardzo dobre

Karol Kozłowski
Dział wsparcia technicznego, Syngenta Polska Sp. z o.o.

SY Talisman jest absolutnym liderem ziarna w grupie wczesnej. Od dwóch lat zajmuje pierwsze miejsce w badaniach COBORU. W badaniach porejestrowych 2017 uzyskał plon ziarna: 123,2 dt/ha (107% wzorca). W badaniach rozpoznawczych 2016 plon 135,5 dt/ha (111% wzorca, COBORU 2016). SY Talisman to odmiana, która nigdy nie zawodzi.