You are here

FAO 240
Budzi respekt

Cechy odmiany

Typ: mieszaniec trójliniowy
Kierunek użytkowania: kiszonka, biogaz, ziarno
Suma temp. efektywnych: kiszonka 32% s.m.: 1490

  • wysoki i stabilny plon kiszonki
  • szybki wzrost początkowy
  • rośliny wysokie, bogato ulistnione
  • wysoka zdrowotność całych roślin
  • doskonale sprawdza się na kiszonkę i ziarno

Charakterystyka kolby

28–30 nasion
w rzędzie
12–14 rzędów
kolba typu flex
MTZ 280–300 g
ziarno typu flint

Zalecana obsada i gleba

  • 85 000–90 000 szt./ha
  • wszystkie gleby z wyjątkiem najlżejszych

Wyniki doświadczeń

Analiza jakościowa surowca kiszonkarskiego 2015, GR Andrzej Brzozowski, Parcewo, woj. podlaskie