You are here

FAO 240
Budzi respekt

Cechy odmiany

  • wysoki i stabilny plon kiszonki
  • szybki wzrost początkowy
  • rośliny wysokie, bogato ulistnione
  • wysoka zdrowotność całych roślin
  • doskonale sprawdza się na kiszonkę i ziarno

Zalecana obsada i gleba

  • 85 000–90 000 szt./ha
  • wszystkie gleby z wyjątkiem najlżejszych

Charakterystyka kolby

kolba typu
flex
ziarno typu
flint

Wyniki doświadczeń

Analiza jakościowa surowca kiszonkarskiego 2015, GR Andrzej Brzozowski, Parcewo, woj. podlaskie