You are here

FAO 180
Wczesny plon daje

Cechy odmiany

Typ: mieszaniec pojedynczy
Kierunek użytkowania: ziarno, kiszonka

  • odmiana bardzo wczesna plonująca na poziomie odmian o FAO 200-210
  • niezwykle mocny wczesny wigor
  • bardzo stabilne plonowanie
  • mocny system korzeniowy
  • nisko osadzona kolba

Charakterystyka kolby

kolba 
typu flex
ziarno
typu flint

Wyniki doświadczeń

Plonowanie i wilgotność ziarna, badania COBORU 2016 zlecone przez Syngenta, 4 lokalizacje w całym kraju​

Maciej Kuś
Syngenta Polska Sp. z o.o.

W trudnym sezonie 2015 odmiana SY Nordicstar bardzo dobrze zareagowała na fungicyd Quilt Xcel. Zabieg wykonany w fazie 8. liścia kukurydzy wzmocnił system korzeniowy roślin oraz pozwolił lepiej znieść stres suszy. W efekcie odmiana, w porównaniu do kontroli, dała 10% wyższy plon ziarna o niższej wilgotności.