You are here

FAO 180
Wczesny plon daje

Cechy odmiany

Typ: mieszaniec pojedynczy
Kierunek użytkowania: ziarno, kiszonka

  • odmiana bardzo wczesna plonująca na poziomie odmian o FAO 200-210
  • niezwykle mocny wczesny wigor
  • bardzo stabilne plonowanie
  • mocny system korzeniowy
  • nisko osadzona kolba

Charakterystyka kolby

kolba 
typu flex
ziarno
typu flint

Zalecana obsada i gleba

  • 80 000-90 000 szt./ha
  • stanowiska dobre i bardzo dobre

Wyniki doświadczeń

Plonowanie i wilgotność ziarna, badania COBORU 2016 zlecone przez Syngenta, 4 lokalizacje w całym kraju​