You are here

FAO 240
Droga do zysku

Cechy odmiany

  • wysoki plon ziarna
  • dobra odporność na wyleganie łodygowe
  • dobre oddawanie wody w końcowej fazie dojrzewania
  • dobry wigor roślin po wschodach

Charakterystyka kolby

kolba typu fix ziarno typu flint

Zalecana obsada i gleba

  • 80 000–90 000 szt./ha
  • większość rodzajów gleb

Wyniki doświadczeń

Plon i wilgotność ziarna, COBORU 2012 (grupa średniowczesna)