You are here

FAO 230
Żyły złota

Cechy odmiany

  • doskonała wartość żywieniowa kiszonki
  • duża zawartość skrobi
  • wysoka strawialność włókna i całych roślin
  • dobry „stay-green”
  • wysoka zdrowotność roślin

Charakterystyka kolby

kolba typu flex ziarno typu flint

Zalecana obsada i gleba

  • 85 000–95 000 szt./ha
  • wszystkie rodzaje gleb

Wyniki doświadczeń

Analiza jakościowa surowca kiszonkarskiego 2015, GR Andrzej Brzozowski, Parcewo, woj. podlaskie

Plonowanie i wilgotność ziarna 2015, GR Andrzej Brzozowski, Parcewo, woj. podlaskie