You are here

FAO 260
Plon nie do pobicia

Cechy odmiany

Kierunek użytkowania: ziarno
MTZ: 310

  • nowy standard odmiany w typie ziarna dent
  • bardzo wysoki potencjał plonowania potwierdzony w badanich COBORU 2016 zleconych przez Syngenta
  • odmiana należy do grupy odmian Artesian – wysoce odporna na stres temperatury i niedoboru wody
  • bardzo wysoka masa tysiąca ziaren (MTZ) – jest to dent wagi ciężkiej
  • charakterystyczne czerwone zabarwienie ziarniaków, to wysoka przydatność ziarna w przemyśle paszowym, szczególnie drobiarskim
  • ziarno bardzo dobrze oddaje wodę w końcowej fazie wegetacji

Charakterystyka kolby

30 nasion
w rzędzie
16 rzędów
kolba typu flex
ziarno typu
dent

Zalecana obsada i gleba

  • 80 000-85 000 szt/ha
  • wszystkie stanowiska glebowe

Wyniki doświadczeń

Plonowanie i wilgotność ziarna oficjalne wyniki – Niemcy 2016 (9 lokalizacji)

Plonowanie i wilgotność ziarna w badaniach COBORU 2016 zleconych przez Syngenta ( Urbanowice, Przecław, Kawęczyn, Gałowo)

Andrzej Dąbrowski,
Syngenta Polska Sp. z o.o.

SY Impulse – to nowy standard w segmencie odmian dent od Syngenta. Odmiana o bardzo wysokim potencjale plonowania. W doświadczeniach Syngenta SY Impulse plonował wyżej niż odmiany, które obecnie wyznaczają rekordy plonowania COBORU w grupie średniopóźnej.