You are here

FAO 240
Tytan kiszonki

Cechy odmiany

Typ: mieszaniec pojedynczy
Kierunek użytkowania: kiszonka, ziarno

  • duże, dobrze ulistnione rośliny
  • odmiana o wysokich plonach kiszonki
  • daje bardzo dobre wyniki w plonowaniu ziarna
  • bardzo dobre oddawanie wody
  • na dobrych glebach wykazuje wysoki potencjał plonowania na ziarno

Charakterystyka kolby

30 nasion
w rzędzie
14 rzędów
kolba typu flex
ziarno typu
pośredniego
flint

Zalecana obsada i gleba

  • na kiszonkę: 80 000-90 000 szt./ha
  • na ziarno: 75 000-85 000 szt./ha
  • wszystkie typy gleb

Wyniki doświadczeń

Plon suchej masy, doświadczenia rejestrowe COBORU SY Gibuti 2015

Plonowanie i wilgotność ziarna, COBORU 2015 zlecone przez Syngenta, 9 lokalizacji w całym kraju

Plon suchej masy, doświadczenia COBORU 2016 na zlecenie Syngenta, 2 lokalizacje

Marcin Bystroński
Dział wsparcia technicznego, Syngenta Polska Sp. z o.o.

Na polu wyróżnia się silnym ulistnieniem i dużą masą zieloną. Zawartość suchej masy powyżej 34% stawia ją w szeregu odmian na kiszonkę, które należy mieć w swoim gospodarstwie. Na dobrych stanowiskach doskonale sprawdza się na ziarno.