You are here

FAO 240
Tytan kiszonki

Cechy odmiany

Typ: mieszaniec pojedynczy
Kierunek użytkowania: kiszonka, ziarno

  • duże, dobrze ulistnione rośliny
  • odmiana o wysokich plonach kiszonki
  • daje bardzo dobre wyniki w plonowaniu ziarna
  • bardzo dobre oddawanie wody
  • na dobrych glebach wykazuje wysoki potencjał plonowania na ziarno

Zalecana obsada i gleba

  • na kiszonkę: 80 000-90 000 szt./ha
  • na ziarno: 75 000-85 000 szt./ha
  • wszystkie typy gleb

Charakterystyka kolby

kolba typu
flex
ziarno typu
flint

Wyniki doświadczeń

Plon suchej masy, doświadczenia COBORU 2016 na zlecenie Syngenta, 2 lokalizacje