You are here

FAO 250
Odporny na stres

Cechy odmiany

Typ: mieszaniec pojedynczy
Kierunek użytkowania: ziarno

  • odmiana z grupy ARTESIAN o wyjątkowo wysokiej tolerancji na stres niedoboru wody
  • wysokie plonowanie na ziarno, szczególnie w warunkach stresu
  • zdrowa i dobrze zaziarniona kolba
  • wysoka odporność na choroby liści oraz Fusarium
  • wyjątkowe oddawanie wody - porównywalne z odmianami grupy wczesnej
  • wysoka odporność na wyleganie
  • mocny „stay green”

Charakterystyka kolby

28 nasion
w rzędzie
16 rzędów
kolba typu fix
ziarno
typu dent

Zalecana obsada i gleba

  • 80 000-85 000 szt./ha
  • średnie stanowiska glebowe, w tym lżejsze gleby

Wyniki doświadczeń

Plon ziarna 2015, doświadczenia Syngenta,  Południowa Polska (woj. małopolskie)

Plon i wilgotność ziarna, badanie COBORU 2016 zlecone przez Syngenta, 3 lokalizacje w Południowej Polsce

Roman Parzych
Syngenta Polska Sp. z o.o.

SY Fenomen jest wyjątkowym mieszańcem - otwiera nową generację odmian Syngenta z grupy ARTESIAN - o wysokiej odporności na stres związany z niedoborem wody. Jako odmiana typu dent doskonale oddaje wodę.