You are here

FAO 250
Odporny na stres

Cechy odmiany

Typ: mieszaniec pojedynczy
Kierunek użytkowania: ziarno

  • odmiana z grupy ARTESIAN o wyjątkowo wysokiej tolerancji na stres suszy
  • wysokie plonowanie na ziarno, szczególnie w warunkach stresu
  • zdrowa i dobrze zaziarniona kolba
  • wysoka odporność na choroby liści oraz Fusarium
  • wyjątkowe oddawanie wody
  • wysoka odporność na wyleganie

Charakterystyka kolby

kolba typu
fix
ziarno
typu dent

Zalecana obsada i gleba

  • 80 000-85 000 szt./ha
  • średnie stanowiska glebowe, w tym lżejsze gleby

Wyniki doświadczeń

Plon i wilgotność ziarna, badanie COBORU 2016 zlecone przez Syngenta, 3 lokalizacje w Południowej Polsce