You are here

FAO 260
Ekstraklasa wśród plonów

Cechy odmiany

Typ: mieszaniec trójliniowy
Kierunek użytkowania: ziarno, kiszonka

  • odmiana z grupy Powercell o wyjątkowo wysokiej zawartości energii i strawności włókna
  • wysoki plon kiszonki
  • wysokie rośliny
  • możliwość użytkowania na ziarno i na kiszonkę
  • wysoka wydajność grysowa ziarna
  • szerokie okno zbioru

Charakterystyka kolby

26 nasion
w rzędzie
14–16 rzędów
kolba typu flex
duża, dobrze
wypełniona
ziarno typu
flint

Zalecana obsada i gleba

  • 80 000–90 000 szt./ha
  • wszystkie rodzaje z wyjątkiem najlżejszych stanowisk

Wyniki doświadczeń

Analiza jakościowa kiszonki, doświadczenia ścisłe Syngenta 2012–2013

Badanie wydajności grysowej (RBS), doświadczenia Syngenta 2015

Krzysztof Bystroń
Syngenta Polska Sp. z o.o.

Odmiana SY Fanatic odznacza się szybkim wzrostem początkowym i wysoką odpornością na wiosenne chłody. Jest to późny flint z najwyższą wydajnością grysową (RBS 75,2%).