You are here

FAO 250
Tajemnica plonu ujawniona

Cechy odmiany

Typ: mieszaniec trójliniowy
Kierunek użytkowania: ziarno

  • bardzo wysoki potencjał plonowania na ziarno
  • wysoki plon, 104% wzorca w badanich COBORU 2015 w grupie średniopóźnej
  • wysoka zawartość skrobi szklistej w ziarnie
  • znakomita wymłacalność ziarna
  • dobra tolerancja na okresowy stres suszy
  • bardzo dobra zdrowotność roślin

Charakterystyka kolby

kolba typu
flex
ziarno typu
flint

Zalecana obsada i gleba

  • 80 000–90 000 szt./ha
  • wszystkie stanowiska glebowe, w tym gleby trudne i mozaikowate

Wyniki doświadczeń

Plon i wilgotność ziarna, badania COBORU 2016 zlecone przez Syngenta, 4 lokalizacje w całym kraju