You are here

FAO 250
Tajemnica plonu ujawniona

Cechy odmiany

Typ: mieszaniec trójliniowy
Kierunek użytkowania: ziarno

  • bardzo wysoki potencjał plonowania na ziarno
  • najwyższy poziom plonowania (104% wzorca) w badaniach COBORU 2015 - grupa średniowczesna
  • bardzo dobra przydatność ziarna dla przemysłu młynarskiego
  • wysoka zawartość skrobi szklistej w ziarnie
  • znakomita wymłacalność ziarna
  • dobra tolerancja na okresowy stres suszy
  • bardzo dobra zdrowotność roślin

Charakterystyka kolby

30–32 nasiona
w rzędzie
12–14 rzędów
kolba typu flex
ziarno typu flint

Zalecana obsada i gleba

  • 80 000–90 000 szt./ha
  • wszystkie stanowiska glebowe z wyjątkiem gleb najsłabszych, zdegradowanych

Wyniki doświadczeń

Plonowanie i wilgotność ziarna, badania rejestrowe COBORU 2012 (grupa średniowczesna)

Plonowanie i wilgotność ziarna, 5 lokalizacji Syngenta, 2013

Plon i wilgotność ziarna, badania COBORU 2016 zlecone przez Syngenta, 4 lokalizacje w całym kraju

Krystian Rębisz,
Marketing, Syngenta Polska Sp. z o.o.

Odmiana SY Enigma pozwala osiągać stabilne i bardzo wysokie plony ziarna. Potwierdzają to badania COBORU (w trudnym sezonie 2015 osiągnęła plon ziarna 104% wzorca), jak również doświadczenia polowe. Ma imponujący potencjał plonowania, który jest dowodem na ciągły postęp w hodowli mieszańców Syngenta.