You are here

FAO 220-230
Przepis na sukces

Cechy odmiany

  • doskonała na wcześniejsze zbiory
  • wysoki plon ziarna - stabilny w zmiennych warunkach pogodowych
  • szybkie nalewanie skrobi szklistej
  • wysoka zawartość skrobi

Charakterystyka kolby

kolba typu flex ziarno typu flint

Zalecana obsada i gleba

  • 80 000–90 000 szt./ha
  • wszystkie kompleksy glebowe

Wyniki doświadczeń

Plon ziarna - COBORU 2011 (grupa wczesna)

Plon i wilgotność ziarna, 20 lokalizacji Syngenta 2013