You are here

FAO 220-230
Cała naprzód

Cechy odmiany

  • odmiana sprawdza się na kiszonkę i na ziarno
  • wysoki plon suchej masy
  • bardzo dobry „stay green”
  • wysokie i stabilne plony ziarna
  • duże kolby, równomiernie osadzone na roślinach

Charakterystyka kolby

kolba typu flex ziarno typu flint

Zalecana obsada i gleba

  • 85 000–90 000 szt./ha
  • wszystkie rodzaje gleb

Wyniki doświadczeń

Analiza jakościowa surowca kiszonkarskiego, GR Stankowo, 2013

Plon ziarna, COBORU 2012 (grupa wczesna)