You are here

FAO 260
Sięgaj wysoko

Cechy odmiany

  • wysoki i stabilny plon suchej masy
  • dobra strawność kiszonki
  • wysoka zawartość skrobi w ziarnie
  • wysoka zdrowotność roślin
  • bardzo dobry „stay-green”
  • dobra odporność na wyleganie łodygowe

Charakterystyka kolby

kolba typu flex ziarno typu flint

Zalecana obsada i gleba

  • 85 000–90 000 szt./ha
  • wszystkie gleby za wyjątkiem najsłabszych

Wyniki doświadczeń

Analiza jakościowa surowca kiszonkarskiego, GR Jakubowice, 2013