You are here

FAO 220-230
Rządzi plonem kiszonki

Cechy odmiany

  • wczesna odmiana o wysokim plonie zielonej masy
  • wysoki plon suchej masy dzięki optymalnej zawartości skrobi
  • duża stabilność plonów w latach
  • szczególnie wysoki uzysk biogazu

Zalecana obsada i gleba

  • 85 000–95 000 szt./ha
  • polecana na wszystkie rodzaje gleb

Charakterystyka kolby

30 nasion
w rzędzie
14 rzędów
kolby typu fix
ziarno typu flint

Wyniki doświadczeń

Doświadczenia ścisłe Syngenta 2012–2013

Plon suchej masy, doświadczenia COBORU 2016 na zlecenie Syngenta, 2 lokalizacje