You are here

FAO 220-230
Rządzi plonem kiszonki

Cechy odmiany

Typ: mieszaniec pojedynczy
Kierunek użytkowania: kiszonka, biogaz

  • wczesna odmiana o wysokim plonie zielonej masy
  • wysoki plon suchej masy dzięki optymalnej zawartości skrobi
  • duża stabilność plonów w latach
  • szczególnie wysoki uzysk biogazu
  • sprawdza się na wszytkich rodzajach gleb

Charakterystyka kolby

30 nasion
w rzędzie
14 rzędów
kolby typu fix
ziarno typu flint

Zalecana obsada i gleba

  • 85 000–95 000 szt./ha
  • bardzo dobre zdolności adaptacyjne do wszystkich rodzajów gleb

Wyniki doświadczeń

Doświadczenia ścisłe Syngenta 2012–2013

Plon suchej masy, doświadczenia COBORU 2016 na zlecenie Syngenta, 2 lokalizacje

Piotr Surowiec,
Syngenta Polska Sp. z o.o.

SY Amboss to wczesna odmiana, która „rządzi” plonem kiszonki. Wyróżnia się dużą, dobrze zaziarnioną kolbą. W badaniach COBORU 2015 uzyskała plon 107% wzorca i była najwyżej plonującą odmianą kiszonkową. Dzięki wysokiej strawności jest szczególnie polecana producentom mleka.