You are here

FAO 240
Dobrze się składa

Cechy odmiany

  • wyskoki potencjał plonowania na ziarno
  • bardzo dobra wymłacalność ziarna
  • bardzo szybko oddaje wodę
  • wysoka zdrowotność roślin
  • wysoka tolerancja na głownię kukurydzy

Charakterystyka kolby

kolba typu fix ziarno typu dent

Zalecana obsada i gleba

  • 80 000–90 000 szt./ha
  • adaptuje się do wszystkich gleb

Wyniki doświadczeń

Plon ziarna, doświadczenia Syngenta 2013

Plon ziarna, doświadczenie Syngenta 2014, Kietrz, woj. opolskie