You are here

FAO 220-230
Dobra inwestycja

Cechy odmiany

  • szybki rozwój początkowy
  • wysoka przydatność ziarna na młyn
  • duży plon zielonej i suchej masy
  • wysoka strawność oraz bardzo dobre parametry kiszonki
  • bardzo dobra zdrowotność roślin

Charakterystyka kolby

kolba typu flex ziarno typu flint

Zalecana obsada i gleba

  • 85 000 – 95 000 szt./ha
  • wszystkie rodzaje gleb

Wyniki doświadczeń

Plon ziarna (dt/ha) przy wilgotności 15%, COBORU 2008-2010