You are here

FAO 240
Mocny w ziarnie

Cechy odmiany

  • duży potencjał plonowania na ziarno
  • wysoka zawartość skrobi szklistej w ziarnie
  • rośliny z efektem „stay green”
  • znakomita wymłacalność i przydatność ziarna na młyn
  • doskonała wartość żywieniowa kiszonki

Charakterystyka kolby

kolba typu flex ziarno typu flint

Zalecana obsada i gleba

  • 80 000–90 000 szt./ha
  • większość kompleksów glebowych

Wyniki doświadczeń

Analiza jakościowa kiszonki, GR Justynów, 2013

Plon ziarna, 18 lokalizacji Syngenta 2013