You are here

FAO 220-230
Zwiastun wiosny

Cechy odmiany

  • szybki wzrost początkowy
  • wysoki plon ziarna i przydatność na młyn
  • wysoka przydatność ziarna dla przemysłu młynarskiego
  • bardzo wysoka strawność całych roślin
  • znakomita zdrowotność roślin

Charakterystyka kolby

kolba typu flex ziarno typu flint

Zalecana obsada i gleba

  • 85 000–95 000 szt./ha
  • Wszystkie kompleksy glebowe

Wyniki doświadczeń

Plon ziarna (dt/ha) przy wilgotności 15%, COBORU 2008 - 2012 (grupa wczesna)