You are here

FAO 220
Jak marzenie

Cechy odmiany

  • szybki wzrost początkowy
  • wartościowa kiszonka: wysoki plon suchej masy kolb i koncentracja energii w plonie
  • rośliny typu „stay green” o liściastym pokroju
  • doskonała zdrowotność roślin

Zalecana obsada i gleba

  • 85 000–95 000 szt./ha
  • gleby wolniej nagrzewające się wiosną

Charakterystyka kolby

kolba typu
fix
ziarno typu 
dent/flint

Wyniki doświadczeń

Plon ziarna i analiza jakościowa surowca kiszonkarskiego, GR Andrzej Brzozowski, Parcewo, woj. podlaskie, 2015


Plonowanie i wilgotność ziarna, GR Andrzej Brzozowski, Parcewo, woj. podlaskie, 2015