You are here

Opis

  • odmiana diploidalna w typie normalno-cukrowym (NZ)
  • bardzo wysoki plon korzeni
  • wysoka zawartość cukru
  • stabilny plon cukru
  • odporna na rizomanię i chwościka burakowego
  • bardzo dobre wschody polowe

Pokrój roślin