You are here

Opis

  • odmiana diploidalna w typie normalnym (N)
  • odporna na rizomanię
  • wyrównany i stabilny w latach plon cukru
  • odmiana o bardzo dobrej zdrowotności liści – bardzo wysoka odporność na chwościka burakowego (w doświadczeniach rejestracyjnych, w opcji bez ochrony, osiągnęła 103,2 % i 103,8 % wzorca w plonie technologicznym cukru)
  • odmiana zarejestrowana w 2012 roku

Pokrój roślin