You are here

Szkolenie w Szelejewie 2011

Szkolenie dla operatorów wykonujących zabiegi środkami ochrony roślin.


Podzespoły opryskiwacza

  • urządzenia do zaprawiania nasion
  • zabieg
  • podzespoły opryskiwacza
  • rodzaje rozpylaczy
  • rodzaje opryskiwania
  • kalibracja opryskiwacza
  • nowe systemy rozpylania cieczy
  • technologie ułatwiające zabiegi
  • prezentacja opryskiwacza Tecnoma