You are here

Syngenta sponsorem nagród w konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2015

Podczas tegorocznej Międzynarodowej Wystawy Rolniczej AgroShow w Bednarach odbyło się uroczyste wręczenie nagród w XII edycji konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2015”.

Jak co roku Syngenta Polska ufundowała nagrodę dla jednego z laureatów konkursu.

Nagrodę w postaci kuponu o wartości 6 tysięcy złotych na zakup środków ochrony roślin i nasion otrzymali laureaci z województwa zachodniopomorskiego, Państwo Ewa i Wiesław Korbal. Państwo Korbalowie zostali wyróżnieni za stosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym.

W tym roku do trzynastej edycji konkursu zgłosiło się 825 gospodarstw indywidualnych. W gronie szesnastu laureatów etapu wojewódzkiego znaleźli się państwo Korbalowie, którzy uprawiają pszenicę, żyto, owies i łubin na powierzchni 300 hektarów.

Organizatorami konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” są Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, KRUS, Agencja Nieruchomości Rolnych i Państwowa Inspekcja Pracy. Honorowym patronem jest Prezydent RP Andrzej Duda.