You are here

Suprin F1

Suprin F1 - ciemnozielona barwa liści po przechowaniu 


Cechy odmiany:

  • okres wegetacji około 75 - 80 dni
  • odmiana średniopóźna
  • kształt główki wydłużony (wrzecionowaty)
  • główki zwarte, o ciemnozielonej barwie liści zewnętrznych (po okresie przechowania i usunięciu kilku liści, następne warstwy również zachowują zieloną barwę)
  • mały nerw główny, duży udział części jadalnej
  • odmiana odznacza się odpornością (HR) na kiłę kapusty
  • w odpowiednich warunkach może być przechowywana przez kilka miesięcy, bez dużej utraty jakości

Zastosowanie: odmiana przeznaczona do długiego przechowywania

Uwagi: możliwość uprawy z rozsady lub siewu bezpośredniego w większym zagęszczeniu, nawet do 90 tys./ha, zalecane nasadzenia nie później niż do 10 sierpnia