You are here

Storidor F1

Storidor F1 - główki średniej wielkości do bardzo długiego przechowywania 


 

Cechy odmiany:

  • główki 2,5 - 3,5 kg, o atrakcyjnym mocno zielonym kolorze, utrzymującym barwę w trakcie przechowywania,
  • wysoki plon i jakość dzięki dużemu wyrównaniu i jednolitości kształtu główek
  • polowa tolerancja na trudniejsze warunki uprawy
  • główka stabilna osadzona na wysokim głąbie – ta cecha ułatwia sprawny zbiór
  • w trakcie wegetacji, odznacza się silnym i szybkim wzrostem, szybko rozrastającą się rozetą liściową, zatrzymująca parowanie wody oraz tłumiącą zachwaszczenie wtórne,
  • odmiana odporna na Fusarium
  • silny system korzeniowy

Zastosowanie:

odmiana przeznaczona do najdłuższego przechowywania z przeznaczeniem na świeży rynek

Uwagi:

bardzo jednorodna struktura wewnętrzna, umożliwia szeroki wachlarz zastosowań produktu przez przetwórców i konsumentów (po przechowaniu)