You are here

Touchdown Premium

Data ostatniej modyfikacji:
13.01.2017

Herbicydy

Środki ochrony roślin

Substancja aktywna: 
Formulacja: 
SL
Typ i sposób działania: 
nalistny
układowy

Herbicyd do zwalczania perzu wlaściwego oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych na ściernisku po zbiorze zbóż przed rozpoczęciem upraw pożniwnych oraz w celu dosuszenia rzepaku ozimego przed zbiorem.

Burak cukrowy

Rzepak

  • Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.