You are here

Boxer Evo EC

Data ostatniej modyfikacji:
28.07.2017

Herbicydy

Substancja aktywna: 

Boxer Evo EC jest herbicydem selektywnym, stosowanym nalistnie, występującym w formie koncentratu do rozcieńczania wodą.
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna prosulfokarb zaliczana jest do grupy N, a substancja czynna diflufenikan do grupy F1.

Boxer Evo EC jest herbicydem selektywnym, stosowanym nalistnie, występującym w formie koncentratu do rozcieńczania wodą.
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna prosulfokarb zaliczana jest do grupy N, a substancja czynna diflufenikan do grupy F1.