You are here

Sandoline F1

Sandoline F1 - duże owoce w segmencie 


Odporności: HR: ToMV: 0-2 / TMV: 0 / Fol: 0-1 / V / Ff: 1-5 / TSWV / M; IR: TYLCV

Segment: uprawy tunelowe

Owoc:

  • owoce o masie 160 - 180 g, intensywnie czerwone
  • okrągły kształt, lekko żebrowany
  • trwała, atrakcyjna szypułka
  • owoce twarde, długo zachowują jakość handlową
  • wysoki plon handlowy

Roślina:

  • silny wigor, dobry balans generatywno-wegetatywny
  • dobre wiązanie owoców, regularne grona
  • stabilny wzrost i rozwój kolejnych gron
  • odporność na brunatną plamistość liści