You are here

Rzepak - nasiona i ochrona rzepaku od Syngenta

Rzepak jest jedną z najważniejszych roślin uprawnych w Polsce. Powierzchnia jego uprawy systematycznie rośnie, osiągając w ostatnich latach około 800 tys. ha (rzepak ozimy oraz jary). Jest to najważniejsza roślina oleista w naszej strefie klimatycznej. Olej tłoczony z nasion rzepaku służy głównie do produkcji olejów jadalnych, margaryn oraz wykorzystywany jest jako surowiec do produkcji biopaliw. Makuch rzepakowy lub śruta poekstrakcyjna pozostające po wytłoczeniu nasion wykorzystywane są z powodzeniem do produkcji pasz. Uprawa rzepaku ma również bardzo duże znaczenie z punktu widzenia agronomicznego. Roślina ta pozostaje jednym z najlepszych międzyplonów w płodozmianach zbożowych. Nic więc dziwnego, że od kilku lat obserwujemy w naszym kraju intensyfikację tej uprawy.

Syngentajest jedyną firmą na rynku, która oferuje zarówno nasiona czołowych odmian, jak i rozwiązania ochrony roślin - od siewu aż po zbiór. Rzepak jest dlaSyngentastrategiczną uprawą, dlatego prowadzimy szeroko zakrojone projekty badawcze, aby dostarczać Państwu najnowsze technologie. W roku 2015 wzbogaciliśmy naszą ofertę o odmianę mieszańcowąSY Medal F1o wysokiej zimotrwałosci oraz tolerancji na zgniliznę twardzikową. OdmianaSY Florida F1 to także odmiana nowo zarejestrowana wczesna odmiana, która charakteryzuje się wysoką tolerancją na suchą zgniliznę kapustnych.

Mamy też w ofercie odmianęSY Alister F1- zarejestrowaną w Polsce w 2014 pierwszą odmianę odporną na kiłę kapustnych. Która była bardzo  oczekiwana odmiana w tym segmencie. Choroba ta staje się coraz większym problemem w uprawie rzepaku, dlatego hodowla odmian odpornych na kiłę jest jednym z naszych kluczowych projektów hodowlanych. Wg badań Kleffman.SY Alister F1to odmiana najczęściej uprawiania w Polsce w roku 2015 spośród odmian odpornych na kiłę kapusty. 
 
Jeśli chodzi ośrodki ochrony roślin, to już w 2008 wprowadziliśmy pierwszy regulator wzrostu i rozwoju oraz fungicyd do ochrony rzepaku -TOPREX® 375 SC - obecnie najlepiej rozpoznawany i najczęściej stosowany fungicyd rzepakowy w Polsce.

Kontynuując tradycję znakomitych fungicydów okołokwitneniowych (Amistar 250 EC, Amistar Xtra 280 SC), pod koniec 2014 zarejestrowaliśmySYMETRA 325 SC, połączenie zupełnie nowej substancji z grupy SDHI (izopirazam) oraz Technologii AMISTAR®.Efekty jego działania można zobaczyćtutaj.

Znakomitym rozwiązaniem przełamującym odporność słodyszka jest zarejestrowany w 2013 PLENUM 500 WG  insektycyd oparty na substancji z grupy chemicznej nie stosowanej dotychczas w rzepaku.