You are here

Regulatory wzrostu

MODDUS 250 EC

Środek z grupy regulatorów wzrostu roślin w formie koncentratu stosowany do zbóż.

MODDUS START 250 DC

Środek z grupy regulatorów wzrostu roślin w formie koncentratu dyspergującego do stosowania w celu zapobiegania wyleganiu zbóż uprawianych w technologiach intensywnych.

PROTEG 250 EC

Środek z grupy regulatorów wzrostu roślin, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej.

TOPREX 375 SC

Środek grzybobójczy i regulator wzrostu w formie koncentratu. Działa zapobiegawczo i interwencyjnie. Przeznaczony jest do ochrony rzepaku ozimego.