You are here

SY Salvi

Last updated:
24.11.2017
Uprawa: 

Kukurydza

Typ: mieszaniec pojedynczy
Kierunek użytkowania: ziarno

  • duży i stabilny plon ziarna połączony z wyjątkowym oddawaniem wody
  • zdrowa roślina oraz kolba z wysoką odpornością na Fusarium
  • wysoka odporność na wyleganie nawet przy opóźnionych zbiorach
  • odmiana pokazuje pełen potencjał plonowania na bardzo dobrych glebach