You are here

SY Multitop

Last updated:
24.11.2017
Uprawa: 

Kukurydza

  • duże i stabilne plony w wieloleciu
  • bardzo dobra odporność na wyleganie łodygowe
  • dobry wigor roślin po wschodach
  • wysoka zdrowotność roślin