You are here

SY Milkytop

Last updated:
24.11.2017
Uprawa: 

Kukurydza

  • doskonała wartość żywieniowa kiszonki
  • duża zawartość skrobi
  • wysoka strawialność włókna i całych roślin
  • dobry „stay-green”
  • wysoka zdrowotność roślin